ביטוח קבלנים ושיפות בית

לגזור ולשמור: חשיבות כיסוי ביטוחי בענף הבנייה

רכישת פוליסת ביטוח קבלנים או ביטוח ''בנה ביתך'' עשויה להעניק לחברות יזמות ובנייה, לקבלן המבצע בשטח וכן ללקוח הסופי, שקט נפשי תוך ידיעה כי יזכו לפיצוי כספי הולם בגין כל נזק או תרחיש. כך זה עובד

מדינת ישראל חווה בשנים האחרונות תור זהב של ממש בכל הקשור לתנופת פיתוח ובנייה בכל רחבי הארץ. מדובר על פרויקטים להתחדשות עירונית המתרחשים השכם והערב בערי המרכז ובפריפריה, עבודות תשתית בעלות ערך לאומי, ועד לשיפוצים מקומיים המתרחשים בבנייני מגורים או מסחר, ואף בבתים פרטיים.

עד כאן הכל טוב ויפה, אולם כניסה אל עובי הקורה מגלה כי מאחורי הקלעים, ענף הבנייה והשיפוצים טומן בחובו אינספור סיכונים שעלולים לא פעם להוביל עד לכדי נזקים לרכוש, נזקי צד ג', ואף לא עלינו לפגיעה בגוף ונפש, כמו גם לקורבנות.

להקדים תרופה למכה – ביטוח קבלנים כערך עליון

על מנת להיערך מבעוד מועד ולמנוע סיטואציה שעשויה לחשוף את הקבלנים ונותני השירות המקצועיים בפני תביעות נוכח נזקים שנגרמו במסגרת העבודות באתרי הבנייה, חשוב להצטייד כבר בשלב מוקדם ככל הניתן בביטוח קבלנים (מכונה בעגה המקצועית "ביטוח עבודות קבלניות") שנועד לספק כיסוי מקיף ככל הניתן, שעתיד להגן עליהם בעת הצורך.

מדובר אפוא בפוליסת ביטוח שכיחה למדי בענף הבנייה, המחולקת לשלושה פרקים מרכזיים.

הפרק הראשון מתייחס למעשה אך ורק לרכוש או ציוד השייך למבוטח עצמו, קרי לחברה הקבלנית. מדובר על כיסוי המגן מפני נזקי טבע או שריפה לדוגמה, כמו גם בפני אובדן ונזק פיזי פתאומי שנגרם באתר תוך כדי הליך הבנייה. יצוין כי הכיסוי תואם את היקף העבודה המוערך מראש מבחינה כספית, ועשוי במידת הצורך להגיע עד להיקף של עשרות מיליוני שקלים (בפרויקטים משמעותיים).

פרק זה כולל בתוכו מספר סוגי הרחבות לפוליסה, לרבות גניבה או פריצה, פגיעה ברכוש בו מבוצעת פעילות בשטח, מבני עזר וציוד קל המצוי בבעלות החברה הקבלנית, כמו גם רכוש בהעברה ועוד.

הפרק השני בפוליסה מתרכז בנזקים הנגרמים לצד ג', קרי נזק תאונתי בלתי צפוי שנגרם לאדם, לקבוצת אנשים או לצד שלישי (כולל רכוש) עקב פעילות המתבצעת באתר בנייה. גם פרק זה ניתן להרחבה עם סעיפי כיסוי מגוונים עבור נזקים כדוגמת חיתוך כבלים תת-קרקעיים, רעידות, החלשת משען ועוד.

פרק שלישי ואחרון עוסק בביטוח חבות מעבידים, כלומר מגן על המעסיק בחברה הקבלנית מפני תביעות שעשויות להיגרם מצד אחד מעובדיו, זאת בהנחה והתקיימו בינו ובין החברה הקבלנית יחסי עובד-מעביד וכי שולמו לו דמי ביטוח לאומי כחוק. הכיסוי הביטוחי בפרק זה ניתן עבור נזקי גוף, נפש, שכל או מוות שנגרמו לאחד מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה, תוך כדי העבודות השוטפות באתר הבנייה, או במסגרתה. כחלק מפרק זה מוגן המבוטח גם בגין "מחלת מקצוע", המיוחסת למקרה גופני או נפשי שהתרחש או התגלה כתוצאה מעבודה לאורך זמן ממושך.

ביטוח ''בנה ביתך'' – להגן על הנכס שלכם מפני כל תרחיש

בעוד ביטוח קבלנים מתייחס לפרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים, לרבות פרויקטים להתחדשות עירונית, תמ"א 38 או עבודות תשתיות רחבות היקף, קיימת פוליסה נוספת המוכרת כביטוח "בנה ביתך" אשר לוקחת בחשבון עבודות שיפוץ ואחזקה בהיקפים נמוכים יותר, כגון עבודות שיפוץ והרחבה של דירות, או ביצוע עבודות שוטפות בתחומים כמו אינסטלציה, חשמל ועד עבודות שיפוץ כלליות (קידוח, צביעה ועוד).

זוהי למעשה פוליסת ביטוח ייעודית עבור בעל הדירה המעוניין לבנות את ביתו, תוך הבטחת שקט נפשי כי יזכה לכיסוי כספי, באם יתרחש נזק כלשהו כתוצאה מעבודות השיפוצים המתבצעות בנכס שברשותו.

יצוין כי ביטוח "בנה ביתך" תקף עבור כל סוגי בעלי המקצוע, כאשר הכיסוי מוענק ישירות לבעל הנכס, ולו בשל האחריות השיוכית המוטלת עליו בעת העסקה של בעלי מקצוע חיצוניים הפועלים בשטח שבבעלותו.

בצורה שכזו מבטיח בעל הדירה מראש כי גם באם חלילה עבודות השיפוץ בביתו תתבצענה בצורה לקויה, או שמא יגרמו נזקים כאלו ואחרים בדירה, או לצד ג' לפי תנאי וסייגי הפוליסה, הרי שהוא יזוכה מיידית על ידי חברת הביטוח ולא יצטרך להכניס את היד לכיס.

ביטוח קבלנים ושיפות בית